Sök

Vattenmätare

Fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter förbrukningen av vatten.

Falu Energi & Vatten bekostar och underhåller vattenmätaren. Det finns två typer av mätare som båda är godkända för den mätnoggrannhet som krävs enligt föreskrifter.

Vattenmätare3

Från vänster: En mekanisk vattenmätare mäter det passerande vattnet med ett roterande hjul. En elektronisk mätare mäter istället med ultraljud.

Byte av vattenmätare

Vart tionde år byter Falu Energi & Vatten ut din vattenmätare. Stora vattenmätare inom till exempel industrier byter vi ut vart femte år. Vi informerar dig som kund när det är dags för mätarbyte och aviserar en dag och tid om vi måste komma in i bostaden eller låst utrymme.