Sök

Vattenkvalitet och kontroll

Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Eftersom dricksvatten är klassat som ett livsmedel ställs höga krav på dess kvalitet.

Dricksvattenanalyser

I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet.

Kraven regleras i Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30.

Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten, SVLFS 2001:30

Det är kommunen som utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvatten och att föreskrifterna från Livsmedelsverket följs.

Vi tar regelbundna prover av vattnet enligt ett egenkontrollprogram som fastställts av vår tillsynsmyndighet Miljönämnden/Miljökontoret. Vattnet analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium.

Analysresultat

Sammanfattande information om analysresultaten finns under nedanstående rubriker.

Analysresultat för distributionsområde:

Falun, Danholn, Sundborn, Toftbyn

Sågmyra, Grycksbo, Bjursås

Svärdsjö, Linghed

Enviken

Vika 

Aspeboda

Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover
Vill du veta mer om vad de olika parametrarna/ämnena som analyseras betyder, vilka gränsvärden som gäller för dem och dyligt så hittar du förklarande text i dokumentet nedan.
Förklaringar till analysresultat för dricksvattenprover

Kompletta analysprotokoll
Livsmedelsverket föreskriver att tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet ska hållas tillgängliga för allmänheten, vilket innebär att alla som vill har rätt att ta del av uppgifterna. Om du vill ta del av ett analysprotokoll rekommenderar vi att du bokar en genomgång hos oss tillsammans med vår personal som har kunskap om vattenanalyser.

Kontakta vår kundtjänst för bokning av tid, telefon 023-77 49 00