Sök

Priser för vatten

Priser för anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet bestäms i VA-taxan. Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige i Falu kommun och ska betalas av fastighetsägare som är anslutna till nätet, exempelvis villaägare eller hyresvärdar.

VA-taxan består av en fast del och en rörlig del som varierar beroende på vattenförbrukningen.

2019

Fast grundavgift (2019): 1 440 kronor/år

Fast avgift per bostadsenhet (2019): 1 848 kronor/år

Rörlig avgift (2019): 20,60 kronor/m3 varav 8,24 kr/m3 för dricksvatten och 12,36 kr/m3 för avloppshantering. 

Prisexempel:
Ett hushåll i enfamiljshus som förbrukar 150 m3 vatten per år (2019). Fast avgift: 3 288 kronor  Rörlig avgift: 3 090 kronor (150 m3 x 20,60 kr) Summa årskostnad: 6 378 kronor.
Samtliga avgifter är inklusive moms

2018

Fast grundavgift (2018): 1 404 kronor/år

Fast avgift per bostadsenhet (2018): 1 809 kronor/år

Rörlig avgift (2018): 20,13 kronor/m3 varav 8,12 kr/m3 för dricksvatten och 12,01 kr/m3 för avloppshantering. 

Prisexempel:
Ett hushåll i enfamiljshus som förbrukar 150 m3 vatten per år (2018).
Fast avgift: 3 213 kronor 
Rörlig avgift: 3 019,50 kronor (150 m3 x 20,13 kr)
Summa årskostnad: 6 232,50 kronor
Samtliga avgifter är inklusive moms.

Övriga priser

Komplett VA-taxa hittar du i menyn under Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor.
Klicka här och gå direkt till VA-taxan för 2019.