Sök

Om vattnet i Falun

Falu Energi & Vatten har åtta vattenverk som producerar 15 000 000 liter dricksvatten per dygn till cirka 55 000 Falubor.

Lennhedens vattenverk

Vid Lennhedens vattenverk produceras Faluns nya dricksvatten. 

Från och med 2015 fick Falun, Sundborn, Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden dricksvatten från Badelundaåsen (grundvattentäkt) i Lennheden utanför Borlänge istället för Rogsjön (ytvattentäkt) som var den tidigare vattentäkten. Övriga delar av Falu kommun får sitt dricksvatten från övriga vattenverk i kommunen (läs nedan). 

Det nya dricksvattnet

Dricksvattnet produceras i ett av Sveriges modernaste vattenverk i Lennheden som ligger strax norr om Borlänge. Det är samma dricksvatten som under det senaste året har levererats till Borlängeborna. Vattentäkten i Lennheden kommer att garantera friskt vatten till alla Falubor under många år framöver.

Varför ett nytt dricksvatten?

Den största anledningen är att trygga vattenförsörjningen för framtiden. Det nya dricksvattnet kommer från en grundvattentäkt istället för en ytvattentäkt vilket är mycket tryggare för bland annat yttre påverkan. Det gör också att vi inte behöver använda några kemikalier för att rena vattnet. I Lennheden luftas istället vattnet och passerar tjugo sandfilter samt UV-filter. Med vårt nya vattenverk blir dessutom driftskostnaderna lägre eftersom vi kommer att samordna driften med Borlänge Energi.

När kommer det nya dricksvattnet?

– Områdena Galgberget, Krondiket, Pilbo och Samuelsdal i Falun fick det nya dricksvattnet den 21 april 2015. Övriga områden (Falu tätort, Sundborn, Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden) har fått det nya vattnet i etapper. Det nya dricksvattnet fylls på i ledningarna allt eftersom förbrukningen sker. 

Behöver jag vara orolig inför bytet av dricksvatten?

– Nej, verkligen inte. Vi genomför samma prover och följer Livsmedelsverkets regler precis som tidigare. Har man frågor så finns vår kundtjänst till hands och kan hjälpa till med svar, säger Johnny Ström, produktionsansvarig vid Lennhedens vattenverk. 

Mer mineraler, mindre kemikalier

Det nya vattnet klassas som medelhårt (7,8 dH) till skillnad från tidigare då vattnet var mjukt (3,5 dH). Vattenhårdheten är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller och vattnet från Badelundaåsen innehåller gott om mineraler. Mer information om vattnets hårdhet hittar du här.

Vattentäkten i Lennheden drivs av Lennheden Vatten AB, ett bolag ägt av Falu Energi & Vatten AB och AB Borlänge Energi.

Viktigt - du som använder dricksvatten i din verksamhet

Det nya dricksvattnet är medelhårt (7,8 dH) till skillnad från tidigare då vattnet var mjukt (3,5 dH). Det innebär att du kan behöva ställa om dina maskiner (diskmaskiner, tvättmaskiner etc) till det nya dricksvattnet. Det rekommenderar vi att du gör redan nu. Följ instruktionerna för din specifika maskin. 

Fler vattenverk

I de övriga vattenverken; Enviken, Svärdsjö, Vika Kyrkby, Vika Strand och Aspeboda, används grundvatten. I Årboheden används både ytvatten och grundvatten.

Ett grundvatten är det vatten som finns under jordytan, till exempel hålrummen i marken eller i berg. Ett ytvatten är istället vatten från ytan på en sjö. Varje vattenverk har sin egen reningsprocess beroende på vilket typ av vatten som kommer in.

För att våra vattenverk ska transportera dricksvattnet till hushållen krävs också:

  • 45 mil ledningar
  • 11 högreservoarer
  • 24 tryckstegringsstationer

Så bidrar du till bättre miljö

  • Välj miljömärkta produkter. Då minskar mängden kemikalier som cirkulerar i vattnet.
  • Tvätta bilen på biltvätten. Då räddar du naturen från farliga ämnen.
  • Överdosera inte disk- och tvättmedel. Hårt eller mjukt vatten påverkar doseringen.
  • Häll inte målarfärg, kemikalier eller läkemedel i avloppet. De kan innehålla ämnen som tar död på de goda bakterierna som hjälper oss att rena avloppsvattnet. Farligt avfall lämnas till återvinningscentralerna.
  • Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten.

Frågor

Har du frågor om vattnet i Falun är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 023-77 49 00. 

Du kan även skicka din fråga via vårt kontaktformulär, klicka här