Sök

Frågor och svar om vatten

Vad kan jag spola ner i toaletten?

Endast kiss, bajs och toapapper hör hemma i toaletten. Allt annat ska källsorteras och slängas i soporna. Ta för vana att ha en papperskorg i badrummet och lämna kemikalier till återvinningscentralen. Mediciner ska lämnas in till Apoteket.

Är miljömärkta produkter bättre för miljön?

Hemma och på arbetsplatsen kan vi påverka vad som följer med ut i avloppet och förenkla för reningsverken. När vi diskar, tvättar och städar kan vi genom att välja miljömärkta rengöringsmedel minska mängden fosfater och annan smuts som hamnar i avloppsvattnet.

Spelar det någon roll var jag tvättar bilen?

Att tvätta bilen vid en anläggning som renar tvättvattnet och återanvänder är det bästa alternativet. Då följer inte lösningsmedel och oljerester med till reningsverken. Tvättar du bilen på gatan, kan tvättvattnet hamna helt orenat i bäckar och sjöar. Det vattnet innehåller lösningsmedel från avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester som är giftiga för vattenlevande djur och växter.

Går det bra att skölja ner stekfett i slasken?

Fett har blivit ett problem i många privata och allmänna avloppsledningar. Torka ur din stekpanna innan du sköljer den och slå absolut inte ut fett direkt i slasken. När avloppsvattnet rinner vidare sjunker temperaturen och fettet stelnar i ledningarna och orsakar stopp. 

Läs om miljötratt

Vad gör jag om dricksvattnet är grumligt eller har annan färg?

Spola i alla dina kranar tills det blir klart och rent igen. Vi rekommenderar att du spolar i 10-15 min, eventuellt längre. Kontrollera gärna om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på ledningarna i din fastighet eller din lägenhet. Kontakta fastighetsskötare om du bor i lägenhet. Om problemet kvarstår, kontakta oss på 023-77 49 00.

Varför blir vattnet vitt ibland?

Det beror på att små luftbubblor har kommit in i vattnet. Bubblorna försvinner om vattnet får stå någon minut. Dricksvattenkvaliteten påverkas inte.

Varför blir det vita avlagringar på diskbänken när jag inte torkar upp efter mig?

Det finns små mängder kalk i vattnet som bildar vita avlagringar när det torkar upp.

Jag har dåligt tryck på mitt vatten. Vad ska jag göra?

Kontrollera om det är lika dåligt tryck på alla tappställen i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna. 

Det är stopp i avloppet - vad gör jag nu?

Ring 023-77 49 00, om du misstänker att stoppet beror på ledningar i marken. Om du misstänker att det är problem med ledningar i ditt hus rekommenderar vi att du kontaktar en VVS-firma.

Jag behöver tömma poolen. Var gör jag av vattnet?

Eftersom vattnet är smutsigt och kan innehålla kemikalier ska det tömmas till fastighetens avloppssystem och inte till dagvattensystemet.

Behöver jag betala avloppsavgift för vattnet jag vattnar i trädgården med?

Ja. Allt vatten som förbrukas inom fastigheten går genom vattenmätaren. Den mäter hur mycket vatten du använder och ska betala för.

Kan jag ansluta mig till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet?

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet ska den kunna anslutas. Här hittar du servisanmälan att skicka in till oss

Om fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet kan det finnas möjlighet att skriva avtal med oss, och ansluta genom att själv bekosta grävning och nedläggning av ledningar fram till Falu Energi & Vattens ledningar. 

Vad kostar det att ansluta sig?

Som fastighetsägare betalar du en anläggningsavgift, som är en engångsavgift. Avgiftens storlek är olika beroende av om du ansluter dig till dricksvatten och/eller avlopp. Summan regleras i VA-taxan för Falu kommun.

Då du är ansluten betalar du även en brukningsavgift. Den består av en fast avgift och en rörlig förbrukningsdel, se även priser

Vad har jag för ansvar för vatten- och avloppsledningar inne på min fastighet?

Som fastighetsägare ansvarar du för din VA-installation, det vill säga VA-ledningarna inom fastighetens gränser fram till förbindelsepunkten (oftast placerad ca 0,5 m utanför tomtgräns). Du har skyldighet att följa Falu kommuns allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) samt det som regleras i VA-taxan. Se även fråga angående vattenmätare och villapumpstation nedan. 

Har jag ansvar för vattenmätare på min fastighet?

Vattenmätaren är huvudmannens (Falu Energi & Vattens) egendom och byts inom ett visst intervall. Som fastighetsägare ansvarar du för platsen kring vattenmätaren, inklusive de avstängningsventiler som finns på båda sidor om mätaren. Mätaren får inte vara inbyggd utan ska vara lättåtkomlig för mätarbyten och avläsning. 

Har jag ansvar för villapumpen på min fastighet?

Villapumpen (LTA-station) är i regel huvudmannens (Falu Energi & Vattens) egendom, och byts ut vid behov. Som fastighetsägare ansvarar du för pumpstationshuset som pumpen sitter i, inklusive anslutningarna till pumpen. Detta gäller inte den villapump som du som fastighetsägare själv har köpt in till fastigheten för teknisk lösning på din anläggning, som exempelvis kunna ansluta ett andra hus på tomten. I sådana fall är du själv ansvarig för pumpens drift och eventuellt utbyte. 

Vad gäller vid dränering av mitt hus?

Falu Energi & Vatten vill att du tar hand om dag- och dräneringsvatten på din egen fastighet. Mer information om det hittar du här.

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområde för dagvatten kan dock Falu Energi & Vattens medge anslutning av dagvatten och dränering till den allmänna dagvattenanläggningen. Dränering ansluts via dräneringspump med tillhörande vattenlås. Dräneringspumpen bekostas av fastighetsägaren.