Sök

Eget avlopp

Om din fastighet finns utanför de kommunala avloppsledningarna så har du vad man kallar ett eget eller enskilt avlopp.

Enskilda avlopp kan fungera på olika sätt och ha olika reningssystem. Något alla enskilda avlopp dock har gemensamt är att de behöver tömmas regelbundet.

Slamtömning

En eller flera gånger per år besöker vi dig som har enskilt avlopp och tömmer avloppet på slam. Ibland blir det också fullt i förtid, särskilt om fler personer än vanligt har använt fastighetens toaletter under en längre period. Då kan det behövas en extra slamtömning.

Slam från eget avlopp räknas som hushållsavfall, så för att beställa extra slamtömningar kontaktar du vår kundtjänst på Återvinning.

Mer information om slamtömning hittar du här