Sök

Avlopp

Vattnet har vi fått från våra förfäder och vi ska lämna det vidare till våra barn.

Vatten och miljön

Vi dricker, använder och smutsar ner vattnet och kan inte släppa ut det utan rening. Genom långa och effektiva behandlingar i våra reningsverk kan vi ta bort de föroreningar som finns och lämna tillbaka vattnet till det naturliga kretsloppet

Toaletten, endast för kiss, bajs och toapapper.

Var noga med vad du spolar ner i toaletten, endast kiss, bajs och toapapper hör hemma där. Allt annat ska källsorteras och slängas i soporna. Ta för vana att ha en papperskorg i badrummet och lämna kemikalier till återvinningscentralen.

Svensk Vatten har en sida som vänder sig till barn där de kan följa en figurs väg i avloppsledningarna. Gå in på Vattenskolan för att lära dig mer.