Sök

Vi tryggar framtida vattenförsörjning

Under 2015 fick en stor del av Faluborna nytt vatten. Då kopplades ledningen mellan Borlänge och Falun in med vatten direkt från källan - grundvatten från Badelundaåsen. Det innebar nytt dricksvatten till Falun, Sundborn, Danholn, Toftbyn och Karlsbyheden. Övriga delar av Falu kommun får dricksvatten från andra vattenverk i kommunen.

Det nya dricksvattnet produceras i ett av Sveriges modernaste vattenverk i Lennheden som ligger strax norr om Borlänge. Det är samma dricksvatten som under det senaste året har levererats till Borlängeborna. Vattentäkten i Lennheden kommer att garantera friskt vatten till Falubor under många år framöver.

Varför ett nytt dricksvatten?

Den största anledningen är att trygga vattenförsörjningen för framtiden. Det nya dricksvattnet kommer från en grundvattentäkt istället för en ytvattentäkt vilket är mycket tryggare för bland annat yttre påverkan. Det gör också att vi inte behöver använda några kemikalier för att rena vattnet. I Lennheden luftas istället vattnet och passerar tjugo sandfilter samt UV-filter. Med vårt nya vattenverk blir dessutom driftskostnaderna lägre eftersom vi kommer att samordna driften med Borlänge Energi.

Mer mineraler, mindre kemikalier

Det nya vattnet klassas som medelhårt (7,8 dH) till skillnad från tidigare då vattnet var mjukt (3,5 dH). Vattenhårdheten är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller och vattnet från Badelundaåsen innehåller gott om mineraler. Mer information om vattnets hårdhet hittar du här.

Vattentäkten i Lennheden drivs av Lennheden Vatten AB, ett bolag ägt av Falu Energi & Vatten AB och AB Borlänge Energi.

Behöver jag var orolig inför bytet av dricksvatten?

– Nej, verkligen inte. Vi genomför samma prover och följer Livsmedelsverkets regler precis som tidigare. Har man frågor och funderingar så finns vår kundtjänst till hands och kan hjälpa till, säger Johnny Ström, produktionsansvarig vid Lennhedens vattenverk. 

Frågor

Har du frågor om det nya vattnet i Falun är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 023-77 49 00. 

Du kan även skicka din fråga via vårt kontaktformulär, klicka här