Sök

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme - så funkar det!

Effektiv spillvärme

Fjärrvärme är ett av det mest effektiva sätten att minska utsläppen av koldioxid. Istället för att alstra värme genom att bränna kol eller använda el återvänds bland annat spillvärme från avfallshantering, rester från skogsavverkning och andra naturliga energikällor. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme.

Värme från vatten

Värmen alstras i ett kraftvärmeverk, som värmer upp vatten som därefter pumpas ut i ett slutet rörsystem. Det varma vattnet leds sedan in i värmeväxlaren hemma hos dig där fjärrvärmevattnet värmer det vatten som används till tappvatten i kranarna och varmvatten till dina element. Fjärrvärmevattnet är alltså inte samma vatten som finns i elementen eller som kommer ur kranarna. När vattnet kallnat går det tillbaka till värmeverket för att värmas upp på nytt.

Fjärrvärme i Falun

Grönt fjärrvärmevatten

Vi har färgat fjärrvärmevattnet grönt för att lättare kunna känna igen vårt vatten om det skulle uppstå läckage någonstans. Färgämnet består av ofarligt och luktfritt natriumsalt som också används i diskmedel och schampo. 

Biobränsle

I våra kraftvärmeverk eldar vi till 100 % med miljövänligt biobränsle. Merparten av bränslet tas inom en radie av 10 mil kring Falun, i snitt cirka 6 mil, och består till största delen av bark, flis, spån och returträ. 100 % av askan som blir över återförs till kretsloppet.

Många fördelar

Att välja fjärrvärme är med andra ord att göra miljön en stor tjänst, men det finns också flera andra skäl till att ansluta sig till vårt fjärrvärmenät - läs mer om fördelarna med fjärrvärme här.

Är du en av de falubor som kan få fjärrvärme? Testa här!