Sök

ROT-avdrag

När du investerar i fjärrvärme räknas installationen som ROT-arbete, vilket gör att du får dra av en viss del av investeringen på skatten. Närmare bestämt gäller det de markarbeten och det byggarbete som görs i samband med anslutningen.

I tabellen nedan ser du exempel på vilka arbeten som är avdragsgilla och vad ROT-avdrag på 30% innebär. Observera att det endast är arbete på den egna tomten som får räknas in.

Du kan läsa mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats.

Tjänst

Kostnad

Arbete

Material

Avdrag

Installation Grundpaket

39 500 kr

19 750 kr

19 750 kr

5 925 kr

Utrivning av panna i markplan

  2 600 kr

 2 600 kr

       -

   780 kr

Utrivning av panna via trapp

  4 600 kr

 4 600 kr

       -

1 380 kr

Utrivning & demontering av panna

  7 500 kr

 7 500 kr

       -

2 250 kr

Sanering och utrivning av oljetank

  6 400 kr

 6 400 kr

       -

1 920 kr

Håltagning i yttervägg

  2 400 kr

 2 400 kr

       -

   720 kr

Ny radiator i pannrum

  3 900 kr

 2 496 kr

 1 404 kr

   749 kr

Regnhuv på skorstenspipa

  4 100 kr

 3 271 kr

    829 kr

   981 kr

Ventil på murstock

  1 300 kr

    900 kr

    400 kr

   270 kr

Murning efter oljerör

     700 kr

    500 kr

    200 kr

   150 kr