Sök

Fjärrkontrollen

Vill du veta hur fjärrvärme står sig i konkurrens med andra uppvärmningsformer? I Fjärrkontrollen tas hänsyn till såväl investering som förbrukning för att ge en rättvisande kostnadsbild.

Fjärrkontrollen är utvecklad av Profu för att jämföra kostnad för fjärrvärme, bergvärme och pellets. Den ger möjlighet att ange just de värden som är korrekta för ditt hus, exempelvis energi- och effektbehov eller enligt en offert som du fått. Under "Detaljerad kostnadskalkyl" i Fjärrkontrollen finns möjlighet att göra olika inställningar för att skräddarsy beräkningen så den visar de förutsättningar som gäller din fastighet.

Prispolicy för fjärrvärme

Kostnadskalkylen för fjärrvärme baseras på Falu Energi & Vattens priser. Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Då inkluderar vi miljöbelastning, kapitalkostnad, reinvesteringskostnad samt drift och underhåll under hela fastighetens livslängd. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt. Målet är att fjärrvärmen ska vara minst lika prisvärd som alternativa uppvärmningsformer. 

I Nils Holgersson-undersökningen har Faluns fjärrvärmepris förbättrats under många år i jämförelsen mellan de 263 kommuner som har fjärrvärme. År 2014 låg fjärrvärmepriset i Falun (kr/MWh) på plats 32. 

Prislistorna för fjärrvärme i Falu tätort och i Grycksbo, Svärdsjö och Bjursås skiljer sig åt då de har olika kostnader för verksamheten.

Investeringskostnaden för anslutning beror på avstånd från befintlig ledning och räknas fram i varje enskilt fall. Beräkningen utgår från faktisk kostnad för indragning av fjärrvärme.    

Medlem i Prisdialogen

Falu Energi & Vatten är med i Prisdialogen som är en modell framtagen av Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme för lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval

Falu Energi & Vattens fjärrvärme, fjärrkyla och el är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Vi är stolta över att våra produkter är skonsamma för miljön och bra för klimatet och vill göra det tydligt för konsumenten att fjärrvärme från Falu Energi & Vatten verkligen är ett bra miljöval

Ta gärna kontakt för mer information.

 

Johan Anell

 

 

 

 

Johan Anell        

(Säljare fjärrvärme)

johan.anell@fev.se

023-77 49 85