Sök

Priser för fjärrvärme

Villor och enbostadshus

Årskostnaderna i standardpriset består av en helt rörlig energiavgift som är något lägre i Falu tätort, eftersom fjärrvärmen i tätorten tillhör ett system och prissätts efter de kostnaderna som finns i det systemet.

Grycksbo, Svärdsjö och Bjursås är tre olika system med olika pannor, bränslen och kostnader. Därav kostnadsskillnaden mellan tätorten och ytterområdena.

Hur sätter vi priset?

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Till detta kommer en skälig vinst. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Skälig vinst?

Vi maximerar inte vinsten, utan tar bara ut skälig vinst. Vinsten - ca 5 % på totalt kapital (eget kapital och skulder inkl. leasing) - används dels till att konsolidera verksamheten, det vill säga avbetalningar av skulder för att långsiktigt kunna hålla attraktiva priser, dels för att ge utdelning till ägaren, Falu kommun, som använder pengarna i sin verksamhet. Vinsten kan vara både högre och lägre enskilda år, beroende på framför allt väder och priset på elmarknaden.

Prismål

Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara så prisvärd som möjligt för dig som kund. Vi har också som mål att fjärrvärmepriset ska vara lägre än medelkommunen enligt "Nils Holgerssonmodellen", som används för att ranka fjärrvärmepriser runtom i landet. Vi har även som mål att förbättra vår position med i snitt fem placeringar årligen. I dagsläget ligger vi något under rikets medelpris.