Sök

Kan jag få fjärrvärme?

Fjärrvärmen har blivit mycket omtyckt och efterfrågad av faluborna. Den finns i en stor del av Falun, Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö och vi arbetar aktivt för att vi ska bli ännu fler som använder fjärrvärme.

Vi har byggt ut vår produktionsanläggning med ytterligare ett kraftvärmeverk vid Västermalmsverket, vilket betyder att vi kan leverera ytterligare mängder med fjärrvärme och miljövänlig el till Faluns hushåll. Samtidigt har vi fortsatt att bygga om och till i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö så att fler ska kunna ansluta sig.

De allra flesta kan nu få fjärrvärme, men tyvärr finns det fortfarande fastigheter som ligger utanför distributionsnätet. Vi fortsätter att arbeta för att hela Falun ska kunna ansluta sig till Sveriges populäraste värmeform.

Ny fjärrvärmeledning Falu-Borlänge

Falun och Borlänge har också kopplats ihop med en stor fjärrvärmeledning mellan städerna. Vi jobbar på att effektivisera produktionen ytterligare och att utveckla samarbetet mellan energibolagen och lokala industrier.

Kolla kartan och din adress - kan du få fjärrvärme?

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)

På kartan har de områden där fjärrvärmenätet finns utbyggt markerats med orange färg.

Skriv in din adress nedan för att se om du kan få fjärrvärme:

Adress: