Sök

Färdig FjärrvärmeTM

För dig som vill ha fjärrvärme men som inte har utrymme för investeringskostnaden just nu eller som varken har tid eller intresse för de praktiska detaljerna.

Färdig FjärrvärmeTM innebär att vi på Falu Energi & Vatten installerar, sköter och äger värmecentralen i din fastighet. För detta betalar du en månadsavgift samt uppvärmningskostnad.

Fördelar med Färdig FjärrvärmeTM

  • Du slipper investeringskostnad och anslutningsavgift.
  • Du betalar bara en månadskostnad för värmecentralen och energiförbrukningen.
  • Du slipper underhåll - Falu Energi & Vatten har regelbunden
    tillsyn av din värmeanläggning.
  • Du kan lösa in avtalet efter fem år.

Vanliga frågor

Vad ingår i månadskostnaden?
I månadskostnaden ingår installation, skötsel och underhåll - detta är en fast kostnad som regleras enligt konsumentprisindex (KPI) en gång per år och som beräknas utifrån investeringskostnaden det år du gör installationen. Därefter räknas kostnaden upp med KPI varje år. Till detta tillkommer uppvärmningen, en rörlig kostnad som du själv kan påverka genom hur mycket värme och varmvatten som du använder.

Kan jag säga upp avtalet?
Efter fem år kan du när som helst säga upp ditt avtal med oss. Uppsägningstiden är tre månader.

Kan jag lösa in anläggningen?
Du bestämmer själv om du vill fortsätta att betala en månadsavgift eller om du vill lösa in och ta över ägandet av värmecentralen efter fem år. Vi på Falu Energi & Vatten fortsätter att leverera enkel, bekväm och miljövänlig fjärrvärme - precis som tidigare.

Vad händer om jag säljer fastigheten?
Om du säljer fastigheten ska du informera köparen om att du har ett avtal om Färdig FjärrvärmeTM med oss på Falu Energi & Vatten. Den nye ägaren bestämmer själv om han eller hon vill ta över avtalet eller lösa in och ta över ägandet av värmecentralen. Ett annat alternativ är att du löser in anläggningen innan du säljer fastigheten.

Vad händer om utrustningen går sönder eller krånglar?
Eftersom vi på Falu Energi & Vatten äger fjärrvärmecentralen i din fastighet tar vi ansvar för underhåll och skötsel av värmecentralen. Om utrustningen behöver repareras eller bytas så gör vi det och det är kanske den största fördelen med Färdig FjärrvärmeTM.

Jag vill ha Färdig FjärrvärmeTM, hur gör jag?
Kontakta vår kundtjänst för mer information.