Sök

Broschyrer, blanketter och dokument

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om fjärrvärme.

Broschyrer

Färdig Fjärrvärme

Produktblad värmeväxlare

Blanketter

Anmälan om val för hus med fjärrvärme i Falun 2019

Anmälan om val för hus med fjärrvärme i Bjursås, Grycksbo och Svärdsjö 2019

Förfrågan om anslutning till fjärrvärme och fjärrkyla

Skadeanmälan


Föreskrifter

Fjärrvärmepris 2019

Fjärrvärmepris 2018

Fjärrvärmepris 2017

Prisändringsmodell 2019-2021

Prisändringsmodell 2018-2020

Prisändringsmodell 2017-2019

Prisändringsmodell 2016-2018

Allmänna avtalsvillkor avseende underhållsgaranti av fjärrvärmeanläggning

Allmänna avtalsvillkor - konsument

Verksamhetsgenomlysning 2010

Viktig information om gasoldepå vid Skyfallsvägen

Tidningar

Fjärrvärme 2017

Fjärrvärme 2016

Fjärrvärme 2015

Fjärrvärme 2014

 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)