Sök

Vem tar betalt för elen?

De viktigaste aktörerna för att det ska komma ut ström från de två hålen i väggen är elnätsägare, elproducenter och elhandelsföretag. Men vad är skillnaden mellan dem, och vem tar betalt för vad?

Elnätsägaren

Har hand om själva elnätet och ledningarna som elen färdas i. Elnätsägaren överför el mellan den som tillverkar elen - elproducenten - och dig.

Som konsument kan du inte välja mellan olika elnätsägare, eftersom det bara finns ett elnät för varje geografiskt område (kallas koncessionsområde) att ansluta sig till.

Falu Energi & Vatten är elnätsägare för i stort sett hela Falu kommun. Vårt elnät når också kunder i bland annat Hälsingland och Gästrikland.

Elproducenten

Är den som "tillverkar" el. Falu Energi & Vatten är Faluns största elproducent; vi producerar miljövänlig energi från vind, vatten, kraftvärme och biogas.

Elhandelsföretag

Köper el av elproducenten och säljer den vidare till slutkonsumenten. Du väljer själv vilket elhandelsföretag du vill anlita. Du kan välja Falu Energi & Vatten som ditt elhandelsföretag. Det ger dig flera fördelar, bland annat får du allt samlat på en faktura och du köper dessutom lokalt producerad el, en prisvärd och ren el. Läs mer på elhandelsfliken.