Sök

Uppsägning elnät

Vill du ta bort elanslutningen från din fastighet trots att du inte ska flytta?

Vill du ta bort elanslutningen från din fastighet trots att du inte ska flytta? Kontakta oss på telefon 023-77 49 00 eller använd nedanstående formulär. 

Men om du vill ta bort elanslutningen för att du ska flytta, läs och anmäl här: Ska du flytta? 

När du sagt upp din elanslutning gör vi en sista avläsning av elförbrukningen och monterar ned din elmätare. Du är då bortkopplad från elnätet och får inte längre någon ström till din fastighet. Önskar du ansluta din fastighet igen till elnätet betraktas det som en ny anslutning med tillhörande villkor och priser.

Uppsägning av elanslutning

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)

Mätarnummer:
Anläggningsadress:
Ort och datum:
Fastighetsägare:
Adress:
Postadress:
Telefon:
*
Önskat datum för frånkoppling: