Sök

Trädfällning i närheten av elledning

Ska du fälla träd på egen mark som angränsar till en elledning? Kontakta oss så hjälper vi dig att bevaka fällningen och säkerställer att ledningen inte skadas. Bevakningen är kostnadsfri, men du står för fällningen.

Att fälla ett träd över en elledning är förenat med livsfara och kan bli en kostsam historia. Om bevakning inte begärts kan du bli ersättningsskyldig för skadorna på elnätet.

För att skydda dig och eventuella elledningar som finns i närheten är det några saker du ska tänka på innan du fäller träd:

  • Äger du marken som trädet står på? Om trädet står nära en elledning ska du kontakta oss via formuläret nedan. OBS: Kontakta oss senast 5 arbetsdagar innan du önskar utföra fällningen.
  • Har du kunskap att fälla själv eller bör du anlita ett proffs? Sök efter företag som utför trädfällning i din närhet.
  • Du står för fällningen. Vi står för kostnadsfri bevakning. 

Formuläret nedan ska enbart användas om du vill beställa bevakning av trädfällning. Om du upptäckt ett träd som riskerar att falla ned eller har fallit ned över en elledning ska du omgående kontakta oss på 023-77 49 00. 

Namn:
*
Gatuadress:
Postadress:
Telefon:
*
E-post:
Jag vill helst bli kontaktad via

Meddelande