Sök

Ska du gräva? Beställ ledningsvisning!

Om du planerar att gräva på din mark eller tomt ska du först beställa en ledningsvisning, annars riskerar du att komma åt någon av våra elkablar, fibernät eller ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp.

Att beställa en ledningsvisning är enkelt. Registrera dig bara på www.ledningskollen.se och rita ut området du planerar att gräva i på en karta. Då skickas automatiskt en förfrågan till oss och andra eventuella ledningsägare som har kablar/rör/ledningar i det aktuella området.

Begär ledningsvisning i god tid innan arbetet påbörjas. Tjänsten är kostnadsfri om du anmäler det minst 5 arbetsdagar i förväg.

Har du inte begärt ledningsvisning och olyckan är framme får du själv stå för kostnaderna. 

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)

 

LedningskollenLogo.gif