Sök

Säkerhet vid elektriska ledningar

Här hittar du en broschyr som vänder sig till dig som bor, vistas eller arbetar i närheten av elektriska anläggningar, såväl luftledningar, sjökabel och markkabel. Broschyren är utgiven av Energiföretagen Sverige.

Klicka här för att läsa broschyren ”Säkerhet nära elektriska ledningar”