Sök

Priser för elnät

Falu Energi & Vatten äger elnätet för i stort sett hela Falu kommun. Avgifterna på den här sidan gäller endast elnätet.

Elnätspriset består av tre delar:

  • Abonnemangsavgiften- varierar beroende på vilken huvudsäkring din anläggning har. Se tabellen nedan.

  • Elöverföringsavgiften - betalar du för varje kWh som överförs på elnätet till din anläggning. Se tabellen nedan.

  •  Skatt - energiskatt tillkommer för 2019 med 43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh + moms). Läs mer om energiskatt


Säkringsabonnemang 2019

I din bostad finns en huvudsäkring, som är olika stor beroende på hur pass elkrävande utrustning du använder. De allra flesta villor och lägenheter har säkringar mellan 16 och 25 ampere.

Falu kommun utom Enviken

Säkringsstorlek 

Abonnemangsavgift  kr/månad

Elöverförings- avgift öre/kWh

Lägenhet 16 A*

120 

13,5

16 A

335 

13,5

20 A

465 

13,5

25 A

570 

13,5

35 A

765 

13,5

50 A

1090 

13,5

63 A

1350

13,5

Energiskatt tillkommer med 43,38 öre/kWh inkl moms.

Enviken

Säkringsstorlek 

Abonnemangsavgift  kr/månad

Elöverförings- avgift öre/kWh

Lägenhet 16 A*

138 

23,75

16 A

342 

23,75

20 A

438 

23,75

25 A

531 

23,75

35 A

745 

23,75

50 A

1063 

23,75

63 A

1354

23,75

Energiskatt tillkommer med 43,38 öre/kWh inkl moms.

*Lägenhet tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus där byggnaden har ett eget abonnemang med lägst 16A. Med flerbostadshus menas hus med minst tre lägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Engångsavgift - vid ny anslutning

Alla priser är inklusive moms.

Vid ny anslutning betalar du en engångsavgift som vi beräknar utifrån säkringens storlek och avståndet (fågelvägen) till närmaste anslutningspunkt i befintligt nät. Se nedanstående tabeller.

I anslutningsavgiften ingår inte grävning på den egna fastighetens mark, däremot håller vi med material som behövs: serviskabel, slang och märkband.

Anslutningsavgift vid säkring 16-25 A

Avstånd till anslutningspunkt: 

0-200 meter

200-600 meter

600-1200 meter

1200-1800 meter

 

27 625 kr

27 625 kr
+ 236,25 kr/m

122 125 kr
+ 505 kr/m

425 125 kr
+ 300 kr/m


Anslutningsavgift vid säkring >25 A, Lågspänning

Säkring

Anslutningsavgift min*

35-63 A

40 000 kr

80-125 A

50 000 kr

160 A

65 000 kr

200-250 A

77 500 kr

* Vi lämnar en offert om verklig kostnad för anslutningen överstiger din anslutningsavgift eller vid avstånd över 200 meter från närmsta anslutningspunkt.

Engångsavgift - tillfällig elanslutning vid byggen och event

Tillfällig elanslutning innebär anslutning en kortare period, till byggström och event, och tillåts i max 12 månader.

Engångsavgift för:

 

Tillfällig anslutning max 63A* 

3125 kr

Tillfällig anslutning över 63A*

4375 kr

* Efter 12 månader tillkommer en avgift på 875 kr/månad.

Tidsgräns på 12 månader
En tillfällig elanslutning är en servicetjänst som ska underlätta under byggperioden, innan det finns möjlighet till en permanent anslutning.

Vi begränsar tidsperioden till 12 månader eftersom den tillfälliga elanslutningen inte uppfyller samma elsäkerhetskrav som en permanent anslutning.

Engångsavgift - vid ändring av befintlig servis 

Servis innebär den ledning som förbinder en kunds anläggning med vårt nät. Vill du ändra befintlig servis:

Avgift 3125 kr (vi minskar avgiften om elmätaren blir åtkomlig utifrån).

Engångsavgift - vid extrabesök 

Om vi behöver göra extrabesök orsakade av kund eller installatör förbehåller vi oss rätten att debitera våra faktiska kostnader.