Sök

Ny anslutning

Om du har byggt nytt eller av någon anledning inte är ansluten till elnätet, kontakta oss för att få el till din fastighet.

Anslutningsavgift - en engångsavgift

Vid ny anslutning debiteras en engångsavgift som vi beräknar utifrån säkringens storlek och avståndet till närmsta anslutningspunkt, se priser här.

Elnätet - vem ansvarar för vad?

Anslutningspunkten är gränsen mellan det du som kund äger och vårt elnät. Fram till anslutningspunkten äger vi elnätet och efter anslutningspunkten äger och ansvarar du för elanläggningen.

Att gräva ned ledningen på din fastighet ingår inte i anslutningsavgiften. Däremot håller vi med det material som behövs: serviskabel, slang och märkband.

Vi ansluter serviskabeln och monterar mätaren på avsedd plats i mätarskåpet som din elinstallatör monterat.

Serviskabel

Serviskabel är den ledning eller de parallella kablar som ansluter din elanläggning till vårt elnät i anslutningspunkten.

Mer om elinstallation

Mer informaion för din elektriker