Sök

Vill du bli mikroproducent?

Med solceller, ett eget vindkraftverk eller vattenkraftverk kan du producera egen el och sälja den el som blir över, då blir du mikroproducent.


Du kan bli mikroproducent om:

 • du producerar förnyelsebar el med hjälp av sol, vind eller vatten.
 • du ansluter din anläggning till elnätet.
 • förbrukar och producerar el i samma anslutningspunkt.
 • huvudsäkringen i anslutningspunkten är maximalt 100 ampere (om huvudsäkringen är över 63 ampere kan en mätavgift bli aktuell).
 • din överskottsproduktion inte är större än din egen årsförbrukning.

Bli mikroproducent - gör så här:

1. Du ansöker om förhandsbesked – viktigt!

Innan du köper en anläggning, ring kundtjänst och berätta om dina planer. Vi tittar närmare på dina förutsättningar och ger ett förhandsbesked om hur stor anläggningen kan vara. 

2. Elektrikern gör en föranmälan

När du fått ett positivt förhandsbesked är det dags att kontakta en behörig elektriker för installation. Elektrikern ska lämna en föranmälan med teknisk information om den planerade anläggningen. Efter det lämnar vi besked om anslutningen till elnätet kan godkännas eller inte.

Länk till föranmälan för elektriker

3. Elektrikern installerar anläggningen – tänk på säkerheten! 

Vid godkänd föranmälan kan elektrikern börja installationen. 

Vi byter kostnadsfritt ut din nuvarande elmätare till en ny som mäter både konsumtion och produktion. Först efter det kan du börja använda produktionsanläggningen.

För att garantera säkerheten, både för dig som kund och för vår personal, är det viktigt att dessa villkor följs:

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig elinstallatör
 • Du ansvarar för att tekniska villkor uppfylls och att installationen följer Energiföretagens handbok ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet - ALP”
 • Huvudbrytaren för produktionsenheten ska vara blockerbar och finnas tillgänglig i mätarskåpet eller vid mätarplatsen.
 • Stickproppsanslutningar är inte tillåtna.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta.
 • Produktionsanläggningar över 3 kW ska vara 3-fasanslutna.
 • I kundanläggningen ska det finnas en märkning som varnar för att det finns en produktionsanläggning ansluten. Det ska även finnas tydlig märkning som visar vilken brytare som används för att koppla bort produktionsanläggningen.
 • I mätarskåpet eller på mätarplats ska det finnas frånkopplingsmöjligheter på båda sidor om mätaren.
 • Din produktionsanläggning ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.

 

Du kan få flera olika ersättningar:

 • skattereduktion med 60 öre/kWh (2018). Läs mer på skatteverket.se
 • sälj ditt överskott till en elhandlare, exempelvis Falu Energi & Vatten.
 • sälj elcertifikat. Läs mer på energimyndigheten.se
 • ersättning för så kallad nätnytta, för närvarande 4 öre/kWh, från nätägaren Falu Energi & Vatten.

Vi köper gärna din överskottsel

Falu Energi & Vatten arbetar för en hållbar utveckling. Vi producerar ren el själva och hoppas att antalet mikroproducenter ska öka. Ju fler som tar vara på kraften från sol, vind och vatten, desto bättre!

Mer information

Du når oss på 023-77 49 00.