Sök

Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om vårt elnät.

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor

Avbrottsersättning

Broschyrer

Säkerhet nära elektriska ledningar

Övervakningsplan

Här hittar du den årliga rapporten för 2018

Falu Elnät AB:s årliga rapport om åtgärder enligt 3 kap. 17§ ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5)

Blanketter

Skadeanmälan

För - och färdiganmälan för elektriker och elinstallatörer

Läs mer om hur du anmäler och hitta för- och färdiganmälan