Sök
emil & elsa

Våra avtal och villkor

Vi erbjuder fyra olika elavtal:

Fast pris – du har koll på kostnaden
Ett fast elpris innebär att du betalar samma pris under hela avtalstiden, oavsett prissvängningar på elmarknaden. Avtalstiden är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande.  Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller mixpris 50/50-avtal.

Rörligt pris – du får ett pris det svänger om
Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt marknadspris som följer förändringarna på den nordiska elbörsen. Priset är oftast högre under vintern, medan det kan vara lägre under sommaren. Väljer du rörligt pris tar du en viss risk, samtidigt som du har chans att köpa el till låga priser.
Vårt avtal med rörligt pris saknar bindningstid och gäller tills vidare. Uppsägningstiden är 3 månader.

Mixpris 50/50 – fast och rörligt pris samtidigt
Med mixpris får du halva din elanvändning till fast pris och den andra halvan till rörligt pris. Du får ett stabilt elpris samtidigt som du får ta del av förändringarna på den nordiska elbörsen. Bindningstiden för 50/50-avtalen är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. Om du glömmer att teckna om elavtalet när det gått ut får du automatiskt ett avtal med rörligt pris som du när du vill kan skifta mot ett nytt fastpris- eller mixpris 50/50-avtal.

Fjärrvärmekundpris – du får ett unikt elavtal
Om du är fjärrvärmekund hos oss kan du köpa el till specialpris – till samma fastighet. Din årliga elanvändning får vara högst 50 procent av fjärrvärmeanvändningen.
Du kan teckna avtalet när som helst under året. Priset sätts årligen och avtalet förnyas automatiskt med ett år i taget om du inte säger upp det senast 30 november.

Om du inte väljer ett avtal
Då betalar du ett så kallat anvisat pris. Det anvisade priset är oftast högre än priset du får om du gör ett aktivt val. Anvisningspriset ändras vid behov och du får information om prisändringar minst två månader i förväg. Här finns ingen bindningstid, uppsägningstiden är 14 dagar.

Här hittar du produktblad för elhandel

Svårt att välja? Frågor? Kontakta oss:

Kundtjänst – tfn 023-77 49 00
Mejl: info@fev.se
Besöksadress: Skyfallsvägen 20 (Falu återvinningscentral, Ingarvet)
Öppet: vardagar kl 8-16

Avtalsvillkor

Uppsägning av avtal i förtid
Om du som kund säger upp avtalet i förtid (avtalsbrott), annat än vid definitiv avflyttning, kommer du som kund få kompensera för den ekonomiska förlust som Falu Energi & Vatten får på grund av den förtida uppsägningen.

För tidsbundna avtal med fast pris eller fjärrvärmekundpris beräknas ersättningen till 20 % av avtalat elpris med tillägg för fasta avgifter och 500 kr i administrativ avgift. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. För avtal med rörligt pris uppgår ersättningen till 500 kr i administrativ avgift.

Övriga villkor
Elbranschens villkor bestämmer hur el får säljas mellan elhandelsföretag och elkund. Avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi och av Konsumentverket.

Till avtalsvillkoren

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)

Till konsumenträtt och klagomål