Sök

Vår elproduktion

Vi satsar fullt ut på lokalproducerad och förnyelsebar energi. Den största delen av vår produktion kommer från våra två kraftvärmeverk, där lokala biobränslen blir till miljövänlig el.

Biogas

Att utnyttja slam från våra reningsverk är verkligen äkta kretslopp. Dina restprodukter rötas och blir till värme och el samtidigt som avfallsvolymen minskar med 30 procent.

I Främby reningsverk står vår gasmotor som drivs av rötgaserna. Motorn driver en generator som producerar koldioxidfri el och värmen som bildas tas omhand i fjärrvärmenätet.

Kraftvärme

Ett kraftvärmeverk kan ge både el och värme och kan drivas med i princip vilket bränsle som helst och utnyttjar energiinnehållet i bränslet mycket bättre än traditionella kraftverk. Det vinner alla på - utom kråkorna.

I dag kom­mer 11 procent av den el vi förbrukar i Falun från Västermalmsverket, som samtidigt fungerar som hjärtat i vårt fjärrvärmenät. 

Vindkraft

Vindkraft är förlåtande för närmiljön och en energikälla som aldrig tar slut och som aldrig ger några utsläpp. Vi ser vindkraften som ett modernt och effektivt sätt att ta till vara på en av naturens oändliga resurser för att producera klimatneutral el.

Idag äger vi tre vindkraftverk som står på Högberget och Tavelberget i Falu kommun. Tillsammans genererar de 18 miljoner kWh el varje år. Det motsvarar uppvärmning av 900 villor med elvärme.

Vattenkraft

Redan för över 100 år sedan hade man lärt sig att utnyttja energin hos vatten i rörelse. Det är fortfarande ett av de mest effektiva och miljövänliga sätten att generera el.

Våra fem vattenkraftstationer skapar 12 miljoner kWh per år. Det ger elvärme åt 600 villor och besparar naturen 10 000 ton koldioxid varje år.

Läs mer om våra kraftanläggningar