Sök

Så fungerar elmarknaden

Elhandelsmarknaden i Sverige är avreglerad. Du kan alltså köpa el från vilket elhandelsföretag du vill. Elnätsmarknaden är däremot fortfarande ett monopol som regleras av staten. Därför finns bara ett elnätsföretag som distribuerar elen du köpt från ditt elhandelsföretag hem till dig.

Ett antal faktorer påverkar elpriserna, till exempel mängden el som produceras samt tillgång och efterfrågan på denna. Om det är mindre mängd vatten i vattenkraftmagasinen än normalt eller om kärnkraftverk är avstängda för reparation kan priserna stiga eftersom produktionen av vatten- eller kärnkraft då brukar bli mindre. Om vädret är mildare än normalt minskar istället efterfrågan och priserna går ned.

Elområden

Landet är indelat i fyra elområden. Uppdelningen gör det tydligt var i Sverige det finns behov av att bygga ut stamnätet för el. Den ger också en tydlig indikation på var i landet det finns behov att öka elproduktionen för att bättre motsvara förbrukningen i just det området och därmed minska behovet av att transportera elen långa sträckor.

Mer information om elområden, klicka här. 

Vad består elpriset av?

  • Elnätspris
  • Elhandelspris (elcertifikat ingår)
  • Skatter  
  • Moms
  • Månadsavgift

Elnätspris För att kunna få el så måste du ha ett abonnemang hos ditt elnät. Man kan likna elnätet som Sveriges vägnät, det vill säga ledningarna som elen transporteras i för att komma till din fastighet.

Elhandelspris Det pris du betalar för din elanvändning beroende på avtal.

Elcertifikat Ingår i elhandelspriset, som elkund behöver du inte köpa elcertifikat, det sköter vi. Elcertifikat är ett stödsystem som riksdagen har beslutat om. Det bidrar till utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige och Norge.

Energiskatt Skatt som du betalar till elnätsföretaget och vi ger vidare till statskassan. Skatten ändras varje årsskifte.

Moms 25 % moms tillkommer på alla avgifter. Det du betalar till oss för vi vidare till statskassan.

Månadsavgift Våra avtal har en fast månadsavgift på 25 kr/månad inkl moms (ska täcka våra administrativa kostnader som t ex fakturautskick, kundtjänst, datasystem mm)

Att välja avtal

Det finns förstås många saker att tänka på när du väljer elhandelsavtal. Alla hushåll ser olika ut beroende på vilken typ av byggnad man bor i, uppvärmningsmetod och hur många som bor i hushållet.

Fråga oss! Om du är osäker på vilka faktorer som kan påverka just ditt elhandelsavtal, så kan det vara bra att ringa oss. Då kan vi lättare förstå just din situation och ge ett bra förslag utifrån det.

Vill du jämföra elhandelsföretagens priser och tjänster gå in på Statens elpristjänst: www.ei.se/elpriskollen