Sök

Vill du sälja överskottsel?

Har du solceller på taket, ett eget vindkraftverk eller ett eget vattenkraftverk? I så fall kan du sälja den energi som du inte själv använder till Falu Energi & Vatten.

Falu Energi & Vatten arbetar för en hållbar utveckling. Vi producerar ren el själva och hoppas att antalet mikroproducenter ska öka. Ju fler som tar vara på kraften från sol, vind och vatten, desto bättre!

En förutsättning för att vi ska köpa ditt överskott är att du har ditt elhandelsavtal hos oss. Vi ersätter dig då för överskottselen med aktuellt spotpris på den nordiska elbörsen Nord Pool (SE3) timme för timme. 

Om du har ett konto för elcertifikat hos Energimyndigheten kan du även sälja dina elcertifikat till oss.

Kontakta oss

Du når oss på 023-77 49 00. 

Mer information

Vill du bli mikroproducent? Gör så här