Sök

Frågor & Svar

Vilken sorts elhandelsavtal ska jag välja?

  • Fast pris är det trygga alternativet, du har koll på ditt elpris hela avtalets period (kan inte omförhandlas och ändras). Avtal kan tecknas för 1, 3 eller 5 år.
  • Rörligt pris ger möjlighet till låga priser men också risk för höga priser, priset räknas ut när månaden är slut och bygger på Nord Pools börspriser (spotpriser) under månaden.
  • Anvisningspris får du som inte gjort ett aktivt val av elhandelsavtal. Om du vill få ett mer förmånligt elavtal hos oss kan du teckna ett avtal med fast eller rörligt pris.
  • Fjärrvärmekundpris: Det bästa alternativet för dig som är fjärrvärmekund. Avtalet gäller 1 år i taget med leveransstart 1 januari för anläggningar med fjärrvärme. Du får förbruka max 50% el jämfört med din fjärrvärmeförbrukning. Priset är något lägre än våra ordinarie fastprisavtal eftersom du som fjärrvärmekund bidrar till att vi producerar el.

Ibland är det dyrare med ett långt än ett kort elhandelsavtal. Varför?

Priset styrs utifrån marknaden. Om det finns en "tro" på marknaden att priserna ska gå upp längre fram så får det också priserna på el som förbrukas längre fram att bli högre i jämförelse med priset på el som förbrukas i den närmaste framtiden.

Korta avtal påverkas av t ex läget i vattenkraftmagasinen och hur kärnkraftverken fungerar. Långa avtal påverkas till exempel av politiska beslut, utbyggnad av ny kraftproduktion, elförbindelser med andra länder med mera.

Vad består elpriset av?

Månadsavgift Våra avtal har en fast månadsavgift på 25 kr/månad inkl moms (ska täcka våra administrativa kostnader som t ex fakturautskick, kundtjänst, datasystem med mera)

Elhandelspris Det pris du betalar för din elanvändning beroende på avtal.

Elcertifikat Ingår i elpriset, som elkund behöver du inte köpa elcertifikat, det sköter vi. Elcertifikaten bidrar till utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige och Norge (lagen om elcertifikat styr).

Energiskatt Skatt som du betalar till elnätsföretaget och vi ger vidare till statskassan. Skatten ändras varje årsskifte.

Moms 25 % moms tillkommer på alla avgifter. Det du betalar till oss för vi vidare till statskassan.

Hur fungerar miljö-/ursprungsmärkning?

Den el du köper från oss har sitt ursprung i vår egen elproduktion och är en mix av vattenkraft, vindkraft och kraft från våra biobränsleeldade kraftvärmeverk. Du kommer att se på din faktura hur vår el har producerats. Hur elen har producerats kan spåras med hjälp av så kallade ursprungsgarantier.

Ursprungsgaranti är ett elektroniskt certifikat som vi får för den el som vi producerar. På detta sätt har vi ursprungsmärkt den el som du förbrukat. 

Hur gör man om man vill byta elhandelsföretag?

Det är bara den person som står för nätavtalet som kan välja elhandelsföretag. Om du är osäker på vem som står på avtalet kan du titta på din senaste elnätsfaktura.

Innan du byter måste du kontrollera vilket datum du är fri att byta elhandelsavtal (när ditt fasta avtal löper ut). Om du har ett rörligt avtal måste du bara säkerställa att det inte är bundet. Har du ett tillsvidareavtal är du alltid fri att byta avtal.

När vi kommit överens om ett avtal så sköter vi bytet åt dig. De uppgifter vi behöver är personnummer och anläggnings-ID (18 siffror 735 999 xxx xxx xxx xxx) och områdes-ID (tre bokstäver som visar var din anläggning finns). Vi behöver också uppgifter om din elanvändning per år.

Vi behöver 3 veckor på oss för att genomföra leverantörsbytet så kontakta oss i god tid. Om du vill byta till Falu Energi & Vatten när ditt avtal med din nuvarande elleverantör går ut måste vi göra bytet senast 14 dagar innan avtalsstart.

Kan jag ta med mitt elhandelsavtal då jag flyttar?

Ja, om du har ett elavtal med oss så får du ta det med dig när du flyttar om du önskar det.
Vi måste då få reda på när du flyttar och vart du flyttar samt att du vill ta med ditt avtal (du ska även ha meddelat elnätsföretaget vilket datum du flyttar in). Vi behöver ha denna information senast samma dag som du flyttar så att vi kan meddela elnätsföretaget att vi kommer att leverera el till dig.

Vad har jag för uppsägningstid på mitt avtal?

Uppsägningstiden för avtal med rörligt pris är 3 månader och för anvisningspris 14 dagar.

Jag har vindkraftsandelar i DVEF, kan jag köpa resterande el från Falu Energi & Vatten?

Nej, kunder med vindkraftandelar i Dala Vindkraft Ekonomisk Förening kan bara ha Dala Kraft eller Borlänge Energi som elleverantör. Om du byter elhandelsföretag till Falu Energi & Vatten så kommer du inte få någon vindkraftleverans från dina andelar.