Sök

Broschyrer, blanketter och avtalsvillkor

Här hittar du nedladdningsbara dokument som handlar om vår elhandel.

Produktblad

Elhandelsavtal - vilket passar dig?

Varför ska du välja oss som leverantör?

Skadeanmälan

Avtal

Här finns allmänna och särskilda avtalsvillkor som rör ditt elhandelsavtal. Elbranschens villkor bestämmer hur el får säljas mellan elhandelsföretag och elkund. Avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi och Konsumentverket.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor konsument

Särskilda villkor för konsument och näringsidkare

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter (enligt GDPR)