Sök
Sopbil

Viktigt att vända sopkärlen rätt

Om sopbilen inte tömde dina sopkärl senast beror det antagligen på att den röda dekalen på kärlet var vänd ut mot vägen.

På dina sopkärl ska det finnas två klisterdekaler – en grön på framsidan och en röd på baksidan.

För att sopbilen ska tömma dina kärl måste den gröna etiketten vara vänd ut mot vägen.

Om du istället vänder den röda etiketten ut mot vägen visar du chauffören att du vill vänta med tömning till nästa gång.

Mer information
Att tänka på vid tömning