Sök

Vattenreglering vid sjön Gopen

Under vårens kraftiga vattenflöden och höga vattennivåer har reglerdammen i sjön Gopen vid Sågmyra drabbats av skador i sin konstruktion. Därför tvingas vi som dammägare att vidta åtgärder för att inte förvärra situationen.

Vi kommer att sänka vattennivån i sjön mot vad som normal är brukligt för årstiden. Det kan orsaka olägenheter för fastighetsägare runt sjön, vilket vi beklagar.

Just nu arbetar vi med att förbereda för reparation av dammen. Vi har satt upp avspärrningar vid dammen och ber allmänhet att respektera dessa eftersom det finns risk för ras.

När vi bedömer att dammens konstruktion är säker igen kommer Gopens vattennivåer att återställas till normal driftsnivå.