Sök

Världens första kranmärkta popband

Varje år sedan 1992 infaller den 22 mars FNs internationella världsvattendag. Det är dagen då vi uppmärksammar värdet av rent vatten och påminner om att vi ska värna om världens vattentillgångar alla dagar på året.

Vi har valt att Kranmärka vårt företag. Det betyder att vår arbetsplats, våra möten och externa konferenser är fria från flaskvatten. En enkel insats för miljön.

Att Kranmärka verksamheter, event och konferenser bidrar till att fler får upp ögonen för hur viktigt och dyrbart vårt kranvatten är och vilka gemensamma vinster vi kan göra, både för miljön och ekonomiskt, genom att välja bort flaskvatten. 

Det börjar sprida sig, i samband med världsvattendagen kranmärker branschorganisationen Svenskt Vatten popbandet Mother Mink. Ett steg i rätt riktning för att sprida hållbarhetstänket i musikbranschen.

Vill du kranmärka din arbetsplats. Kontakta oss så hjälper vi dig.
Du kan också läsa mer på svensktvatten.se

Vad är Kranmärkt?

  • Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning av verksamheter som endast använder sig av kranvatten.
  • Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.
  • Kranmärkt togs först fram lokalt av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten och lanserades som en nationell hållbarhetsmärkning av branschorganisationen Svenskt Vatten i och med Världsvattendagen den 22 mars 2017.
  • Genom kranmärkningen tar verksamheter ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten.
  • Verksamheter som uppfyller kraven för Kranmärkt kan ansöka om märkningen på kranmärkt.se