Sök

Vad vill du använda den nya tekniken till?

De senaste åren har det pratats en hel del om hur ny teknik kan göra livet smidigare och bidra till att vi använder samhällets resurser mer effektivt. Det kan bland annat handla om att spara energi.

Just nu genomför Falu kommun en studie kring ny teknik och vill veta vad du tycker: vad är viktigt för dig och vad ska vi ha den nya tekniken till?

Enkät på falun.se - svara senast fredag 28 juli
Vad tänker du om ny teknik i Falun?

Mer information
Smarta städer sätter människan i centrum (Regeringskansliet)
Internet of Things Sverige