Sök

Tio frågor och svar om låga grundvattennivåer

De senaste två vintrarna har det regnat och snöat ovanligt lite i stora delar av Sverige. Det har fått till följd att grundvattennivåerna är låga eller mycket låga. Vill du veta hur du påverkas och vad du kan göra? Läs våra frågor och svar.

1. Vem har ansvar för att det kommer vatten ur kranen?
Du som har egen brunn är själv ansvarig för din vattenförsörjning. Tillhör du en vattenförening är det föreningens styrelse som är ansvarig.
I Falu kommun är det Falu Energi & Vatten som ansvarar för det kommunala vattnet.

2. Hur vet jag om min brunn är på väg att sina?
Grundvattennivåerna i Sverige mäts löpande av Sveriges geologiska undersökning, SGU. På webbplatsen sgu.se finns kartor där du kan zooma in ditt område och se aktuella uppgifter.
Men det viktigaste är att du håller koll på vattennivån i din brunn, till exempel med hjälp av snöre och lod. Du bör också kontrollera hur flödet till brunnen är – om den fylls på snabbt eller långsamt.

3. Har det någon betydelse om jag har en grävd eller borrad brunn?
Ja. Grävda brunnar är generellt sett mer känsliga för låga grundvattennivåer.

4. Om vattnet tar slut i min brunn, vad gör jag då?
Kolla i första hand om du tillfälligt kan hämta vatten hos en granne. Om grundvattnet sjunkit och marken är väldigt torr hjälper det inte att fylla på brunnen. Då kommer marken runt omkring brunnen att suga upp vattnet.

5. Måste jag anlägga en ny brunn?
Det beror på vilka förutsättningarna är i ditt område och hur din nuvarande brunn ser ut. Börja med att ta reda på fakta. Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats, livsmedelsverket.se. Sök på ”egen brunn”.

6. Kan Falu kommun eller Falu Energi & Vatten hjälpa mig om brunnen sinar?
Egentligen inte. När du har egen brunn har du eget ansvar för din vattenförsörjning. Vänd dig i första hand till grannar och bekanta eller privata transportföretag. Om ett helt område blir utan vatten, ta kontakt med Falu kommun eller Falu Energi & Vatten för mer information.

7. När blir grundvattennivåerna normala igen?
Det går inte att säga. Vad vi vet är att grundvattenmagasinen kan fyllas på tidigast på senhösten. Den nederbörd som kommer under sommaren tas direkt upp av växtligheten.

8. Måste alla spara på vatten nu?
Du ska aldrig slösa med vatten, oavsett varifrån du hämtar det. Har du egen brunn ska du definitivt vara mycket varsam med vattnet. Tänk också på att din konsumtion kan påverka dina grannars brunnar.  
Just nu finns inga restriktioner vad gäller det kommunala vattnet.

9. Hur kan jag göra för att spara vatten?
Här är några enkla tips:

  • Korta duschtiden – stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret.
  • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör. Använd eko-program.
  • Gillar du iskallt vatten? Ställ vattenflaskor i kylen istället för att spola många minuter för att få kallt vatten ur kranen.
  • Samla regnvatten för att vattna i trädgården.
  • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.

10. Hur stor är risken att det kommunala vattnet tar slut?
I nuläget är risken liten. Det kommunala vattnet tas till stor del från Badelundaåsen och vattentillgången är mycket god. Hittills har vi även god tillgång i Årboheden (Grycksbo, Bjursås och Sågmyra), Enviken, Svärdsjö, Vika och Aspeboda.

Mer information
Risk för vattenbrist (SMHI och SGU)
SGU (Sveriges geologiska undersökning)
SMHI
Livsmedelsverket
Länsstyrelsen Dalarna