Sök

Starkt resultat för Falu Energi & Vatten

Förra året var ett bra år för Falu Energi & Vatten. Koncernens resultat blev 107 miljoner kronor, vilket är det bästa någonsin. – Det är riktigt glädjande. Resultatet visar att vi lyckats bibehålla och stärka bolagets ekonomiska läge, säger Per Dahlberg, vd.

Under 2017 hade bolaget en resultatbudget på 93 miljoner kronor. Att utfallet blev bättre, 107 miljoner kronor, beror på flera olika saker. Den främsta anledningen är en ökad försäljning av våra tjänster och produkter. – Under året har vi utfört många kundprojekt och överskottet från dessa utgör den positiva skillnaden mellan utfall och prognos, förklarar Dahlberg.

Stabil basverksamhet
Falu Energi & Vattens basverksamhet - den dagliga leveransen till kunderna - har bidragit till ett resultat enligt förväntan. Undantaget är produktionen av kraft som inte nått planerade volymer. Det beror främst på att väderförhållanden för vind- och vattenkraft inte varit optimala.
– Två viktiga anledningar till att vi klarar av att skapa ett stabilt resultat är en kostnadsmedvetenhet och ett effektivitetstänk hos alla medarbetare. Effektivitet är ett av våra värdeord och det är viktigt att vi kan leva upp till det. Inte minst med tanke på att flera av våra verksamheter bedrivs som reglerade monopol och kunden inte kan välja någon annan leverantör. Jag är stolt över våra medarbetare som med stort engagemang säkerställer leverans till Faluborna varje dag, året om, säger Dahlberg.

Resultat skapar utveckling
Att göra ett starkt resultat som kommunalt bolag kan lätt ifrågasättas, framför allt när det kopplas ihop med priser.
– Genom att effektivisera i verksamheten kan vi möta andra kostnadsökningar och konsekvensen blir positiv för kunderna. Ett exempel är priserna på fjärrvärme som förblev oförändrade inför 2018. Ett starkt resultat ger oss också möjlighet att utveckla verksamheten. Under 2017 har vi investerat 230 miljoner kronor i totalt 211 olika projekt, säger Dahlberg.

Några av de större projekten var utbyggnad av elnät, fiber, fjärrvärme, fjärrkyla och VA på landsbygden. Fiberutbyggnaden var fortsatt intensiv och under 2017 användes 36 procent av investeringarna till stadsnätet.
– Även om vi gör ett starkt resultat räcker det inte till våra utgifter för investeringar. Det finns alltså inga pengar ”över”, utan vi måste till och med låna lite. Med tanke på hur viktiga dessa investeringar är för nuvarande och framtida kunder är det lättare att förstå varför vi behöver ett bra resultat, säger Dahlberg.

Lägre priser än medelkommunen
Om man jämför Falu Energi & Vattens priser med kostnadsutvecklingen i landets övriga kommuner, så ligger Falun lägre än medelkommunen. I den årliga prismätningen Nils Holgersson förbättrade vi oss med nio placeringar och landande på plats 83 av 290 kommuner.
– Det stora målet är att nå placering 50. Vi jobbar alla utifrån olika lokala förutsättningar, vilket påverkar våra priser och placeringen i mätningen. Vårt verksamhetsområde, Falu kommun, är stort till ytan med mycket landsbygd. Placering 50 är med andra ord ett rimligt mål för att vi ska vara attraktiva för våra kunder, göra det underhåll som behövs och samtidigt utveckla bolaget för framtida utmaningar.

Koncernbidrag till kommunen
Resultatet på 107 miljoner kommer inte enbart gå till investeringar, utan bolaget lämnar även ett så kallat koncernbidrag till ägaren Falu Kommun.
– Sedan något år tillbaka lämnar vi totalt 18 miljoner kronor till ägaren. Det känns bra att det finns förståelse för den investeringstunga verksamhet vi bedriver och att ägaren låter så mycket som möjligt stanna kvar i bolaget. Det gör att vi på sikt kan minska våra lån, säger Per Dahlberg.