Sök

Sänkta vattennivåer i flera sjöar i sommar

Dammarbeten gör att några av regleringssjöarna uppströms Vrebroån i Sågmyra – däribland Årbosjön, Hyttsjön och Rällsjön – kommer att sänkas med cirka 40 centimeter under resten av sommaren och en bit in på hösten.

Falu kommun och Falu Energi & Vatten har påbörjat avsänkningar av sjösystemet – regleringssjöarna – uppströms Vrebroån.

Anledningen är de omfattande dammarbeten som den nye ägaren för fabriksfallet i Vrebroån kommer att utföra. Dessa arbeten startar sista veckan i juli och beräknas pågå under cirka tio veckor.

- Vi måste säkerställa låga vattenföringar i Vrebroströmmen i Sågmyra, och tvingas därför sänka regleringssjöarna med cirka 40 centimeter. Självklart är vi medvetna om att sommargäster kommer att bli ledsna över detta, men det finns tyvärr inga andra alternativ, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

Varför inte?

- Det är inte möjligt att senarelägga arbetet, då dammägaren har tvingande myndighetsbeslut att rätta sig efter.