Sök
Vattenglas i närbild

Risk att brunnar sinar

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland. Det meddelar myndigheten SGU, Sveriges geologiska undersökning.

De låga grundvattennivåerna är en följd av två nederbördsfattiga vintrar.

I Falu kommun är grundvattennivåerna i både små och stora magasin mycket under de normala.

Om du har kommunalt vatten är risken för vattenbrist liten. Har du däremot egen brunn bör du hålla extra koll på vattennivån i brunnen.

Mer information
Tio frågor och svar om låga grundvattennivåer