Sök

Resultat som skapar trygghet

2016 blev ett bra år för Falu Energi & Vatten. Koncernens resultat blev 101 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 75 miljoner föregående år. – Det är ett bra resultat som skapar en viktig trygghet för kommande investeringar, säger Per Dahlberg, vd.

Under 2016 hade bolaget en resultatbudget på 85 miljoner kronor. Att utfallet blev bättre, 101 miljoner, beror på flera olika saker. Den främsta anledningen är en ökad försäljning av våra tjänster och produkter.
– Ett bra arbete kring marknadsföring och försäljning har bland annat inneburit fler elhandelskunder. Samtidigt har marknadspriset på el varit lite högre än planerat, vilket inneburit bättre betalt för den förnyelsebara elen som vi producerar själva, förklarar vd:n Per Dahlberg.

Enormt tryck på stadsnätet
Andra produkter och tjänster som gått bra under året är Falu Stadsnät och hanteringen av slam samt avfall från industrier.
– Trycket från kunderna när det gäller att ansluta sig till stadsnätet har varit enormt. Medarbetarna som arbetat med stadsnätsanslutningar har gjort ett fantastiskt jobb. Verksamheterna för VA och återvinning har också utvecklat våra affärer mot företag. Vi har bland annat tagit emot mer slam och avfall från industrierna än tidigare år, säger Dahlberg och tillägger:
– Sedan ska vi inte glömma dagens ränteläge. Vi genomför väldigt många och stora investeringar. Framför allt när vi bygger ut våra ledningsnät, men också när vi byter ut äldre anläggningar till nyare. Eftersom vi måste låna för att klara investeringarna är det förstås bra med låga räntor.
Men Dahlberg menar att en kostnadsmedvetenhet och ett effektivitetstänk hos alla medarbetare är grunden för ett bra resultat.
– Effektivitet är ett av våra värdeord och det är viktigt att vi kan leva upp till det. Inte minst med tanke på att flera av våra verksamheter bedrivs som reglerade monopol och kunden inte kan välja någon annan leverantör än oss. Vår största tillgång är våra medarbetare som med stort engagemang säkerställer leverans till Faluborna varje dag, året om, säger han.

Starkt resultat ger utveckling
Att göra ett starkt resultat som kommunalt bolag kan lätt ifrågasättas, framför allt när det kopplas ihop med prissättning på bolagets tjänster och produkter.
– Anledningen till att vi inte sänkte priserna inför 2017, utom på VA, är att resultatet måste gå hand i hand med utvecklingen av verksamheten. Under 2016 har vi investerat 235 miljoner kronor i allt från VA-utbyggnader till elledningar och nya stadsnät. Trots att vi gör ett så starkt resultat räcker inte det till utgifterna för de investeringar vi gjort. Det finns alltså inga pengar ”över”, utan vi måste till och med låna lite för att klara investeringarna. Med tanke på hur viktiga dessa investeringar är för våra nuvarande och framtida kunder är det lättare att förstå varför vi behöver ett bra resultat, säger Dahlberg.

Lokala förutsättningar påverkar priser
Om man jämför Falu Energi & Vattens priser med kostnadsutvecklingen i landets övriga kommuner, så ligger Falun lägre än medelkommunen. I den årliga prismätningen Nils Holgersson landande Falun på plats 92 av 290 kommuner.
– Det stora målet är att nå placering 50. Vi jobbar alla utifrån olika lokala förutsättningar, vilket påverkar våra priser och placeringen i mätningen. Vårt verksamhetsområde, Falu kommun, är stort till ytan med mycket landsbygd. Det betyder långa elledningar och till exempel längre körsträckor för att hämta avfall. Placering 50 är med andra ord ett rimligt mål för att vi ska vara attraktiva för våra kunder, göra det underhåll som behövs och samtidigt utveckla bolaget för framtida utmaningar.
Fler större investeringar väntar i bolagets olika verksamheter.
– Vi kommer bland annat att fortsätta investera i utbyggnaden av stadsnätet och förnyelse av elnätet. Det finns också många utbyggnadsområden planerade för anslutning till det allmänna VA-nätet. Det är viktigt att vi håller en bra förnyelsetakt på alla våra anläggningar och nät så att vi inte skjuter en stor investeringsskuld framför oss till kommande generationer, menar Per Dahlberg.

Koncernbidrag till Falu kommun
Men resultatet på 101 miljoner kommer inte enbart gå till investeringar, utan bolaget lämnar även ett så kallat koncernbidrag till ägaren Falu kommun. Ragnar Kroona är Falu Energi & Vattens styrelseordförande och han förklarar det så här:
– Sedan något år tillbaka lämnar vi totalt 18 miljoner kronor till ägaren, vilket är en betydligt lägre utdelning mot tidigare år. Det känns bra att det finns förståelse för den investeringstunga verksamhet vi bedriver och att ägaren låter så mycket som möjligt stanna kvar i bolaget. Det gör att vi på sikt kan minska våra lån.