Sök
Ledningar på marken. Höst

Nya ledningar mellan Falun och Bjursås

De närmaste åren kommer Falu Energi & Vatten att bygga nya vatten- och avloppsledningar mellan Falun och Bjursås. Det innebär bland annat att avloppsvatten från Bjursås, Grycksbo och Bergsgården kommer att renas i Främby och att Grycksboborna får sitt dricksvatten från Falun.

Bakgrunden till beslutet är att trygga vattenförsörjningen på sikt och att ersätta de mindre avloppsreningsverken i Bjursås, Grycksbo och Bergsgården.
– Utifrån framtida miljökrav hade vi behövt göra stora investeringar i de små reningsverken. Nu väljer vi istället att satsa på nya ledningar och får på så sätt en långsiktig och säker lösning som är bättre både för miljön och för skattebetalarna, säger Peter Wigren, teknikchef på Falu Energi & Vatten.

Årboheden blir reservvattentäkt
Förutom att nya ledningar byggs mellan Falun och Bjursås ska avloppsreningsverken i Bjursås, Grycksbo och Bergsgården byggas om till pumpstationer.
När hela projektet är klart kommer avloppsvatten från Bjursås, Grycksbo och Bergsgården att renas i Främby. Grycksboborna får sitt dricksvatten från Falun och nuvarande vattentäkt i Årboheden blir reservvattentäkt.
Projektet säkrar också att många fastigheter med enskilda avlopp i Bergsgården, Grycksbo och Bjursås på sikt kan anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Preliminär tidplan
Planeringen och projekteringen av de nya ledningarna är i full gång och berörda markägare har fått information. I september bjuder Falu Energi & Vatten in till informationsmöten.
Tidplanen är preliminär, projektet är indelat i tre etapper:
1. Falun – Bergsgården: 2019-2020
2. Bergsgården – Grycksbo: 2019-2020
3. Grycksbo – Bjursås: 2020-2021

För mer information
Anders Karlsson, projektledare, Falu Energi & Vatten
anders.karlsson@fev.se, 023-77 46 28