Sök

Nu renoverar vi Kålgårdsdammen

Med start nästa vecka påbörjar vi en renovering av Kålgårdsdammen i Falun. Arbetet kommer att pågå till oktober, men bron över dammen kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik.

– Vi kommer att totalrenovera reglerutskovet på Kålgårdsdammen som ligger vid Kvarntorget i Östanfors, berättar Mathias Bladlund, ansvarig för vattenregleringen på Falu Energi & Vatten.

Idag är dammkonstruktionen rostangripen och träluckorna läcker vatten. Renoveringen innebär bland annat att nuvarande stålkonstruktion bytas ut till en ny rostfri konstruktion. 

För att kunna torrlägga arbetsområdet anläggs en fångdamm framför dammen.
– När arbetet är klart kommer fångdammen att tas bort och omgivningarna återställas till befintligt skick, förklarar Mathias Bladlund.

Arbetet kommer att utföras av företaget DAB Group på uppdrag av Falu Energi & Vatten. 

Tidplan

Dammbron över Faluån kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik under byggtiden. Det kan förekomma störningar i samband med transporter och materiallyft.

  • Etablering sker under vecka 23 (start 4 juni 2018)
  • Arbetets påbörjas under vecka 24 (start 11 juni 2018)
  • Arbetet beräknas vara klart under oktober månad 2018