Sök
Vattenglas i närbild

Klarar du 72 timmar utan el och vatten?

I Falu kommun har vi robusta system för både el- och vattenförsörjning. Trots det kan vi råka ut för allvarliga händelser som gör att du behöver klara dig utan el och vatten en längre tid. Det kan till exempel handla om en storm, en större olycka eller att vattnet blivit förorenat.

Som privatperson kan du inte räkna med att samhället fixar din vardag i ett krisläge. Resurserna kommer inte att räcka till alla samtidigt, utan måste först gå till de mest utsatta och hårdast drabbade.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vill därför att alla som kan ska klara försörjningen av mat, vatten, värme och information i minst tre dygn (72 timmar) vid en samhällskris.

Så kan du förbereda där hemma
Att ordna sin egen krisberedskap är ganska enkelt. Här finns tips och checklistor:
72 timmar utan el och vatten

Mer information
Aktuella driftstörningar (Falu Energi & Vatten)
Din säkerhet (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Krishantering i Falu kommun