Sök

Hushållspapper vanligaste ”fulspolningen”

Visste du att hushållspapper är den vanligaste fulspolningen? Varje år spolar en person i Falu kommun ner skräp som motsvarar fem hushållspappersrullar.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag. En dag som syftar till att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten.

Hushållspapper orsakar stopp

En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Vatten. Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Falu kommun spolas totalt 34 ton skräp ned i toaletterna varje år.

Vanlig fulspolning i Falu kommun

Att hushållspapper är den vanligaste fulspolningen var förväntat, men undersökningen visar att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. I Falu kommun orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem för ledningsverk, pumpstationer och i toaletten.
– Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning i Falu kommun. Många känner inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på vårt avloppsreningsverk eftersom det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, berättar Erica Jensen, utvecklingsingenjör på reningsverket i Främby.

Hoppas på beteendeförändring

Hushållspapper och våtservetter orsakar inte bara stopp i ledningar och pumpar, och översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag. Det ger också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning.

Totalt rensas cirka 1 kilo skräp per person och år bort från avloppsreningsverken i Sverige. I Falu kommun är siffran något lägre - 0,58 kilo.
– Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende. Att alla slänger övrigt papper bland förbränningsbara sopor istället. Ett tips är att alltid ha en papperskorg på toaletten, säger Erica Jensen. 

 

Illustrationen (serien) är gjord av Louise Winblad ”Hej hej vardag”.