Sök

Gasolövning på Skyfallsvägen

Idag den 30 oktober genomför vi en övning vid Falu Energi & Vattens gasoldepån på Skyfallsvägen i Falun. Övningen startar 09.00 och genomförs tillsammans med Räddningstjänsten Dala Mitt.

Förbipasserande kan påverkas av övningen eftersom vi testar anläggningens gasollarm. Larmet aktiverar områdets trafikljus och vi uppmanar alla trafikanter samt förbipasserande att följa trafikljusen och anvisningar från Falu Energi & Vattens eller räddningstjänstens personal.

Övningen kommer att pågå under cirka en timme.

Har du frågor kan du kontakta vår kundtjänst på 023-77 49 00.