Sök
Sopchaufför tömmer sopor

Fastfrusna matavfallspåsar i sopkärl

Papperspåsar fryser ibland fast i kärlet vid väderomslag. Försök gärna lossa påsarna från kanterna innan du ställer fram den bruna tunnan.

Tips för att slippa fastfrysning:

  • Ruska på kärlet när du ställer fram det för tömning.
  • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg gärna lite hushållspapper i matavfallet, det kan suga upp vätska.
  • Använd dubbla påsar så blir de inte lika blöta.
  • Lossa matavfallspåsarna (tidigare kompostpåsar) från kanterna i kärlet med ett lämpligt föremål som till exempel spade eller kvast.
  • Låt påsen stå ute och frysa till innan du lägger den i bruna tunnan.

Är det någon påse du inte får loss kan den ligga kvar i kärlet till nästa tömning. Kall och fruset matavfall gör ingen skada.

Hjälp sopbilschaufförerna vintertid:

  • Håll hämtningsvägen snöröjd, den plogade vägbredden ska vara tilltagen så att hämtningsfordon tar sig fram.
  • Skotta undan snö och eventuella plogvallar mellan kärlet och gatan där sopbilen stannar.
  • Sanda gärna runt kärlet.

Tack för hjälpen!