Sök
Närbild elbil.

Falun kan få "Laddguldet"

Utmärkelsen ”Laddguldet” går till den kommun i Sverige som erbjuder de bästa förutsättningarna för elbilar. Sex kommuner är nominerade – Falun är en av dem.

År 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende transportsektor, det beslutade regeringen redan 2008.

Syftet med ”Laddguldet” är att bidra till omställningen till laddbara bilar, bland annat genom att sprida de goda exemplen.
– En viktig del i omställningen är att bygga en bra laddinfrastruktur så att alla som kör elbil enkelt kan ladda den. Här har vi i Falun kommit långt, säger Lars Runevad, projektingenjör, Falu Energi & Vatten.

Utses i höst
Finalisterna i ”Laddguldet” presenteras under Almedalsveckan och vinnaren utses under hösten. Utöver laddinfrastrukturen tittar juryn även på antalet elbilar i kommunal och privat regi, och granskar även kommunens mål och strategier för elfordon och laddstruktur.
– I Falun använder kommunal och privat verksamhet redan en hel del laddbara bilar och fler är på gång, berättar Lars Runevad.

El eller diesel?
I förra veckan rapporterade media om en forskningsstudie där elbilar utmålades som miljöbovar, utifrån hur deras batterier tillverkas.
– Rapporten bygger till viss del på gamla data och ger tyvärr en ganska missvisande och förenklad bild. Dessutom missar man helt att ta upp hur den diesel och bensin vi använder tillverkas och dess miljöpåverkan. Batteritillverkningen har även blivit mycket miljösmartare på senare år och man ska också ta med i beräkningen att en elbil inte släpper ut några hälsofarliga avgaser eller partiklar där den kör, säger Lars Runevad.

Om "Laddguldet"
Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet med Klimatkommunerna och Power Circle står bakom tävlingen ”Laddguldet – Sveriges bästa elbilskommun”. Syftet är att premiera de kommuner som satsar på omställningen. Läs mer på 2030-sekretariatet.se