Sök

Falun är Sveriges tredje bästa elbilskommun

Utmärkelsen ”Laddguldet” går till den kommun i Sverige som erbjuder de bästa förutsättningarna för elbilar. Igår avgjordes tävlingen i Stockholm. Av sex nominerade kunde Falun åka hem med en tredjeplats.

– Det är ett jättefint erkännande för den satsning som vi jobbar med i Falu kommun. Vi var precis som ettan och tvåan (Gävle respektive Östersund) tidigt ute med att satsa på elbilar och laddinfrastruktur. Det känns extra kul att vara på prispallen med just dem. Att vi står på pallen visar också att förutsättningarna för elbilar är goda i landsbygdskommuner norr om Dalälven, säger Daniel Asplund, projektledare på Falu Energi & Vatten.

Redan 2008 beslutade regeringen att år 2030 ska Sverige ha en fossiloberoende transportsektor. Syftet med ”Laddguldet” är att bidra till omställningen till laddbara bilar, bland annat genom att sprida de goda exemplen.

”Alla kan bidra till omställningen”
Bakom Laddguldet står 2030-sekretariatet med Klimatkommunerna, Fortum Charge & Drive och Power Circle. Under våren har en jury granskat inskickade bidrag och fokuserat på bland annat kommunala mål och stimulans, laddinfrastruktur, antal elbilar totalt och i kommunal regi.
– Alla kommuner kan bidra till omställningen. En gemensam faktor för årets pristagare är att de lokala och kommunägda energibolagen drivit elbilssatsningen i respektive kommun. I Gävle och Östersund har sedan övriga kommunala förvaltningar hängt på och satsat ordentligt på elbilar. Där kan till exempel Falu kommun bli mycket bättre, säger Daniel.

Växande efterfrågan på "egna" stolpar
Nu fortsätter arbetet med att utveckla kommunens laddinfrastruktur. Nya laddstationer är redan inplanerade.
– Elbilarna är ju här för att stanna, så vårt arbete med elbilar och laddinfrastruktur fortsätter såklart. Vi ser allt fler elbilar på vägarna och våra laddstationer används flitigt. Snart öppnar vi en ny station vid Resecentrum i Falun och under nästa år räknar vi med att bygga ännu fler stationer på olika platser. Dessutom ser vi en växande efterfrågan på egna laddstationer vid bostäder och hos företag, vilket vi gärna hjälper Faluborna att ordna, säger Daniel.

Falun får tre nya laddstolpar
Alla pristagare fick också laddstolpar. Falu kommun tilldelades tre stolpar och Daniel välkomnar dessa:
– Det är riktigt bra priser. Laddstolparna ska naturligtvis användas för att göra det ännu enklare att köra elbil i Falun, avslutar han.

Se SVT Dalarna:s inslag om tävlingen Laddguldet. Som tittare får du bland annat följa med hemtjänsten på en elbilstur:
 
Laddguldet: SVT Dalarna, 1 september