Sök

Falubor spolar ner över 8 miljoner snusprillor varje år

Sveriges vanligaste fulspolning är snus. Bara i Falu kommun spolas det ner cirka 22 500 snusprillor i toaletten varje dag. Det är inte bra. Idag, den 19 november, är det FN:s internationella världstoalettdag. Låt oss kasta lite ljus på fulspolningarna.

Svenskt Vatten gjorde för ett par år sedan en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Falu kommun spolas det varje dag ner cirka 22 500 snusprillor i toaletten.
– Snus är en av de vanligaste fulspolningarna i kommunen. Vi har räknat ut att det slängs cirka 6 500 kilo snus i vår kommun varje år. Det är en helt onödig påfrestning på avloppsreningsverken. Verken är inte anpassade för att ta hand om svårnedbrytbara gifter, som till exempel kadmium från snus. Risken finns därmed att kadmium till slut kan hamna i naturen, säger Tobias Jönsson, chef för Produktion avlopp på Falu Energi & Vatten.

Tror att snus förmultnar
Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem (53 %) känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. En femtedel av de som inte slänger snus i papperskorgen anger att det är för att snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är fel.
– Snus ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor. Det innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar även risken för att kadmiumhalten ökar i naturen, berättar Tobias Jönsson.

Finns ingen papperskorg i närheten
Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten när man vill slänga snusen (37 %). Men många oroar sig också för att det ska lukta illa (19 %). 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten.

Fakta/Sluta fulspola
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten. Ha en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas. Snus hör heller inte hemma bland matavfall, utan ska slängas bland förbränningsbara sopor.