Sök

Elskatten flyttas från elhandel till elnät den 1 januari 2018

Från och med den 1 januari 2018 så har Riksdagen beslutat att flytta energiskatten från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten aviseras på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som idag.

 

Om du har elhandelsavtal med Falu Energi & Vatten så byter energiskatten plats på fakturan från elhandel till elnät, fakturan har fortfarande samma totala belopp.

Om du har elhandelsavtal med annan leverantör (t ex Dalakraft) kommer energiskatten att tas ut på Falu Energi & Vattens faktura för elnätet, leverantören tar bort energiskatten från sin faktura. Totalt sett betalar du lika mycket som tidigare för elen.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme (kWh). Dessutom består det av moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket