Sök

Driftinformation VA till boende i områdena Boda/Svärdsjö och Linghed.

Stopp i avloppsstationer

Vi har vid flertalet tillfällen den senaste tiden haft stopp i våra avloppspumpstationer på grund av att det har fastnat tvättservetter i dem.

Var noga med vad du spolar ner i toaletten, endast kiss, bajs och toalettpapper hör hemma där. Allt annat ska källsorteras och slängas i soporna.
Ta för vana att ha en papperskorg i badrummet och lämna kemikalier till återvinningscentralen.